Излезе PHP 7.2

admin

Новата версия – PHP 7.2 бе обявена на 30 Ноември. Някой от интересните новости които се появяват с верси 7.2 са указване на типове на параметрите и връщаната стойност във функции, въвеждане на Argon2 алгоритъм за хеширане на пароли и премахването на mcrypt.

Пълният списък и детайли за новостите може да разгледате на: http://php.net/releases/7_2_0.php

 

Вашият коментар